metrologia-sokolowski.pl

Metrologia-Sokołowski

Przedstawiamy ofertę profesjonalnych usług metrologicznych. Naszymi atutami są:

– precyzja pomiaru
– rzetelność i jakość usług
– terminowość i niezawodność

Obszary naszej działalności to:

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych długości i kąta. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych oznacza to samo, co kalibracja przyrządów pomiarowych. Bywa też sporadycznie określane (nie do końca poprawnie) jako legalizacja przyrządów pomiarowych.  

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym zgodnie z ISO 9001. Przejmujemy od Państwa wszystkie obowiązki związane z zapewnieniem terminowej i jakościowej kalibracji przyrządów pomiarowych przy całkowitym spełnieniu wymogów ISO 9001 

Projektowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych. Projektujemy, konstruujemy i wykonujemy specjalne przyrządy kontrolne i pomiarowe dedykowane do Państwa produktu i mierzonych bądź sprawdzanych wymiarów. Zapewnianym również kalibrację przyrządów stworzonych przez inne firmy i ocenę ich zgodności z celem pomiarowym.

Analiza statystyczna wg MSA. Przeprowadzamy analizę systemów pomiarowych wg MSA