Analiza statystyczna wg MSA

drill, milling, milling machine

Przeprowadzamy analizę systemów pomiarowych wg MSA następującymi metodami:

Cg/Ckg

GRR

Metoda krótka

Metoda detekcji sygnału

Metoda Kappa

Znajdujemy przyczynę problemu i usuwamy ją wspólnie z klientem.