metrologia-sokolowski.pl

Blog

Baza wiedzy

Wymogi ISO 9001 i ISO/TS 16949

Wymagania PN-EN ISO 9001:2009 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów[…] Tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych wyników, wyposażenie pomiarowe a) należy wzorcować i/lub sprawdzać …

Baza wiedzy

Wzorcowanie, kalibracja, legalizacja

Definicje WZORCOWANIE, KALIBRACJA działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, …