tube bender, work, machine

Normy ISO 9001 oraz ISO/TS 16949 nakładają na przedsiębiorstwo obowiązek monitorowania wyposażenia używanego do kontroli procesu. Przejmujemy ten obowiązek i świadczymy usługi nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i nad dokumentacją przyrządów. Narzędzia wzorcujemy samodzielnie lub w laboratoriach, z którymi współpracujemy albo w laboratoriach wybranych przez klienta. Zajmujemy się przygotowaniem wysyłek, pakowaniem, transportem oraz nadzorem nad wykonaniem usługi. Zapewniamy kompleksową obsługę budowy bazy danych w wersji elektronicznej, przejrzystą listę środków oraz historię każdego z nich tak w przypadku przyrządów wzorcowanych samodzielnie, jak i zewnętrznie.