metrologia-sokolowski.pl

Oferta

Wzorcowanie

 Świadczymy usługi wzorcowania w wewnętrznym laboratorium oraz na miejscu u klienta następującego sprzętu kontrolno-pomiarowego długości i kąta:   Þ Wzorcowanie/kalibracja suwmiarek, wysokościomierzy i głębokościomierzy  suwmiarkowych o zakresie do …

Czytaj więcej →

Projektowanie i wykonawstwo sprawdzianów

 Oferujemy projektowanie, konstrukcję (wszystkie projekty wykonujemy w środowisku 3D), wykonawstwo i wzorcowanie sprawdzianów oraz specjalnych przyrządów pomiarowych. Dokumentacja projektowa obejmuje modele 3D, rysunki 2D, instrukcję …

Czytaj więcej →
tube bender, work, machine

Nadzór nad wyposażeniem

Normy ISO 9001 oraz ISO/TS 16949 nakładają na przedsiębiorstwo obowiązek monitorowania wyposażenia używanego do kontroli procesu. Przejmujemy ten obowiązek i świadczymy usługi nadzoru nad wyposażeniem …

Czytaj więcej →
drill, milling, milling machine

Analiza statystyczna wg MSA

Przeprowadzamy analizę systemów pomiarowych wg MSA następującymi metodami: Cg/Ckg GRR Metoda krótka Metoda detekcji sygnału Metoda Kappa Znajdujemy przyczynę problemu i usuwamy ją wspólnie z …

Czytaj więcej →