Projektowanie i wykonawstwo sprawdzianów

 Oferujemy projektowanie, konstrukcję (wszystkie projekty wykonujemy w środowisku 3D), wykonawstwo i wzorcowanie sprawdzianów oraz specjalnych przyrządów pomiarowych. Dokumentacja projektowa obejmuje modele 3D, rysunki 2D, instrukcję obsług i świadectwa wzorcowania. W galerii zamieściliśmy kilka z naszych projektów, m. in. specjalne końcówki do suwmiarki i przyrząd pomiarowy z głowicą mikrometryczną.

Wykonujemy analizę statystyczną systemów pomiarowych wg MSA i instrukcje obsługi do sprawdzianów.