Wzorcowanie

 Świadczymy usługi wzorcowania w wewnętrznym laboratorium oraz na miejscu u klienta następującego sprzętu kontrolno-pomiarowego długości i kąta:   

Þ Wzorcowanie/kalibracja suwmiarek, wysokościomierzy i głębokościomierzy  suwmiarkowych o zakresie do 300mm (*najlepsza możliwość pomiarowa od 0,01mm)
Þ Wzorcowanie/kalibracja spoinomierzy (*najlepsza możliwość pomiarowa równa jednej działce elementarnej przyrządu)
Þ Wzorcowanie/kalibracja mikrometrów zewnętrznych o zakresie do 100mm (*najlepsza możliwość pomiarowa od 1µm)
Þ Wzorcowanie głowic mikrometrycznych (*najlepsza możliwość pomiarowa od 1µm) 
Þ Wzorcowanie/kalibracja pasametrów do 100mm (*najlepsza możliwość pomiarowa od 0,5µm) 
Þ Wzorcowanie/kalibracja czujników cyfrowych 0.01 do 50,4 mm (*najlepsza możliwość pomiarowa od 0,01mm) 
Þ Wzorcowanie/kalibracja czujników cyfrowych 0.001 do 12,7 mm (*najlepsza możliwość pomiarowa od 1µm) 
Þ Wzorcowanie/kalibracja czujników analogowych 0.01 do 50 mm (*najlepsza możliwość pomiarowa od 1µm) 
Þ Wzorcowanie/kalibracja czujników analogowych 0.001 / 0.002 do 1 mm (*najlepsza możliwość pomiarowa od 0,3/0,5µm) 
Þ Wzorcowanie/kalibracja czujników analogowych 0.0005 (*najlepsza możliwość pomiarowa od 0,5µm) 
Þ Wzorcowanie/kalibracja diatestów (*najlepsza możliwość pomiarowa od 0,3µm) 
Þ Wzorcowanie/kalibracja wałeczków pomiarowych ±1µm (średnica) do 25 mm (*najlepsza możliwość pomiarowa od 0,4µm) 
Þ Wzorcowanie/kalibracja grubościomierzy czujnikowych (czujnik wzorcowany osobno)
 Þ Wzorcowanie/kalibracja sprawdzianów gwintowych metrycznych i calowych walcowych trzpieniowych jednostronnych (średnica podziałowa) do M20 i G 3/8
Þ Wzorcowanie/kalibracja sprawdzianów gwintowych metrycznych i calowych walcowych trzpieniowych dwustronnych (średnica podziałowa) do M20 i G 3/8 
Þ Wzorcowanie/kalibracja szczelinomierzy (*najlepsza możliwość pomiarowa od 0,6µm)
 Þ Wzorcowanie/kalibracja szklanych płytek interferencyjnych płasko-równoległych (* możliwość pomiarowa od 0,06µm dla płaskości i 0,2µm dla równoległości)
 Þ Wzorcowanie/kalibracja sprawdzianów tłoczkowych średnicy do 25 mm (*najlepsza możliwość pomiarowa od 0,4µm)
Þ Wzorcowanie/kalibracja przymiarów kreskowych wstęgowych (metrówek) (*najlepsza możliwość pomiarowa od 0,2mm)

  *Niepewność wzorcowania zależy m. in. od powtarzalności kalibrowanego przyrządu. Oblicza się ją po wykonaniu kalibracji, więc nie można zagwarantować jej z góry. Najlepszą możliwość pomiarową podajemy tutaj dla pełnej powtarzalności.